Amazone UX5200 w 4 wersjach o różnych szerokościach roboczych.

Cena: 75.000 € / 90.000 € / 110.000 € / 120.000 €
Max. prędkość robocza: 12 km/h
Szerokość robocza: 24m / 30m / 36m / 40m
Pojemność: 5600 l