Mod jest w wersji testowej. ok. 70%

Poprawiono rozdzielacz łanu, skale kierownicy jak i kabiny

Dodano :
-konfiguracje silnika Z051do 8
-multicolor
-konfiguracje : osłon, sieczkarni