W nowej wersji wykonano:

  • poprawiono tekstury
  • dodano naklejki
  • dodano zaczep do WOM
  • poprawiono znaki ostrzegawczej
  • inne drobne poprawki