Wersja 6.2:
– Dynamiczna gleba.
– Mod GMKFC.
– Nowe miejsce do przechowywania nawozów.
– Kompost.
– Dynamiczne niebo.

Wypakuj i wrzuć do folderu mods.