Autor: apuehri

Dzięki temu modowi nazwy pomocników mogą być dostosowane do twoich życzeń!
Liczbę i nazwy pomocników można dostosować w grze hud („Lewy-Ctrl” + „Prawy-Ctrl”).
Można skonfigurować maksymalnie 20 pomocników, podzielonych równo pomiędzy mężczyzn i kobiety.
Ponadto, może być wyświetlany pomocniczy znacznik do wyrównania pomocnika, który jest szczególnie ważny
pomocne przy rozsiewaczach nawozów i gnojowicach („Lewy-Shift” + „Lewy-Ctrl”).
Sama funkcja pomocnika nie jest zmieniana

Pobierz: 25 KB

http://farming-simulator.com/mod.php?lang=pl&country=pl&mod_id=109282&title=fs2017