HolRun rozszerza możliwości Holmera Terra Variant.
Umożliwia obsługę przyczep ITRunner.

– Cena: 2.800 €