Poprawiono światła hamowania
Usunięto skrypt kamery