Lajwowska wieś POSIADA
– 1 Gospodarstwo
– Skup
– Sklep
– Kupowane Pola (Nie wszystkie)
– Skup Bel
– Małą wioske