Nowe funkcje:
– dodano hodowlę koni, potrzebują żywności i wody, odpowiednia przyczepa do przewozu zwierząt jest w modzie
– przyłącze wody przeniesione w okolice koni
– dodano ruch uliczny, początkowo na trzy splines
– dodano tablicę informacyjną w gospodarstwie
– sprzedaż słomy w oborze
– dodano wypasanie zwierząt (grazingAnimals)
– 2x sprzedaż oleju napędowego na stacjach benzynowych
– zwierzęta teraz mogą pić wodę ze studni
– mod GMKFC zainstalowany