Ogrodzenie 2m: Cena: 60 $
Ogrodzenie 1m: Cena: 40 $
Słupek: Cena: 20 $
Brama: Cena: 600 $
Mała brama 200 $
Narożnik z cegły 2m: Cena: 120 $
Utrzymanie: 2 € za dzień