Beczka  służy do transportu oleju, wody, gnojowicy, herbicydów i nawozów.
Obsługuje manure system.
Nowe tekstury UDIM.