Cena: 350000
Dzienne utrzymanie: 300
Pojemność: 200 krów

– Zgodne z modem Seasons.
– Zgodne z modem Animal Pen Extension.

Istnieje również możliwość bezpośredniego ścielenia poprzez umieszczenie beli słomy w korycie lub okolicach – używanie ścielarki nie jest konieczne.

v 1.1
– dodano obsługę modu Manure system