PGR Śliwno jest duże gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą roślin i zwierząt

 • Sieć kolejowa
 • Ruch drogowy
 • Krowy, owce, świnie, konie
 • Ponad 8 punktów skupu
 • Biogazownia
 • Tartak
 • 3 wsie
 • Ponad 22 pól
 • Kupowane obszary
 • Misje na polach.
 • I dużo więcej …