Poprawiono:
– PDA mapy
– poprawiono ścieżki do tekstur
– poprawiono ruch pieszych
– dodano nowe tłumaczenia

Mapa posiada:
– 176 pól
– 5 gospodarek
– 2 skupy
i wiele więcej