Dzięki rozwijarce można z łatwością rozwijać bele słomy i kiszonki.

Cena: 600 €