Wersja 2.0.0.3
Poprawiono drobne błędy
Poprawiono tłumaczenia

Klawisze:
0: Normalna prędkość
1: Prędkość x2
2: Prędkość x3
3: Prędkość x4