Ze stacji można pobierać wodę do napełnienia beczek i zbiorników.
Cena: 2000 €