Obora dla krów w starym polskim stylu.
Cena: 50.000 €,
Pojemność: 10 krów

Zgodna z Seasons