Nowe tekstury ziemi w dwóch wariantach kolorystycznych.