Podstawowe fukncje ls 19
brudzenie się kół
konfiguracje kół