Autor: GtX, Inerti, Ombelis, Alex2009, Manuel Leithner, GtX, Martin Fabík (LoogleCZ), Ziuta

Prędkościomierz i obrotomierz
Animacja tablicy przyrządów
Wybór koloru
Wybór projektu
Wybór kół
Kurz i ślady
Washable

Wersja 1.2.0.0
1. Aktualizacja RealCab.lua
2. Dodano nowe LightExtension.lua
3. Skrypt Interactive Control (IC) został zaktualizowany do wersji 4.04.
4. Dodano dodatkowe bramy za sobą.
5. Dodano opcję szerokich opon do prac polowych.

Pobierz: 21,1 MB

http://sharemods.com/apg25qkpyh06/FS17_Volvo_FH16_SWB.zip.html