https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=t3RC7Ob0_7c

Autor: GtX (LS-MODCOMPANY)
Water Trough Addon jest dodawany w Giants Editor.

Ten dodatek PreFab umożliwia napełnianie i utrzymywanie koryt wody dla zwierząt bez potrzeby używania przyczepy. Dodatek można ustawić na własność na początku lub możliwość zakupu i jego rozbudowę w czasie jest również dostępna.
Jeśli ustawisz opcję `allowRainWater`, twoje koryta wody będą powoli wypełniać się podczas deszczu lub burzy.
Wszystkie wymagane efekty, dźwięki i scenariusz są uwzględnione.Testowane w MP.

Proszę zobaczyć „HowToInstall.xml” dla informacji modDesc wymaganych przez skrypt.

Wersja 1.0.1.0:
WaterTroughAddon.lua zaktualizowano do wersji: 1.1.1.0 z następującymi zmianami.
(Napełnianie jest teraz możliwe, jeśli najniższy poziom jest mniejszy niż 98%, aby dostosować do map przy użyciu „modu sezonów”.
Renderowanie statusu jest teraz kodowane kolorami w oparciu o poziom wypełnienia koryta i wyświetla teraz także liczbę dni, przez które będzie utrzymywany poziom wypełnienia koryta.
Istnieje teraz możliwość ustawienia skali cen wody w GE, dodając atrybut „waterPriceScale”. Domyślna wartość to 0 [bezpłatna])

Pobierz: 1,07 MB

http://farming-simulator.com/mod.php?lang=pl&country=pl&mod_id=105645&title=fs2017