Poprawki:
Usunięto światła z pola 1
Naprawiono problemy z teksturą lucerny
Poprawiono trigger sprzedaży mleka
Dodano słupy telefoniczne na całej mapie
Poprawiono krajobraz mapy