3 konfiguracje silnika
Gąsienice normalne lub wariant 3m