– Konfiguracja silnika: 300 KM, 400 KM, 600 KM, 850 KM, 8500 KM
– Prędkość: 200 km/h
– Wyboru projektu
– Wybór koloru

Cena 10.000 €