podziękowania dla Marco,Dzidka,Juty,Alana i Rafiego za wskazanie błędów i zmian.
Jeśli widzicie jakieś błędy ,piszcie postaram się szybko usunąć , miłej zabawy

Poprawiono farmlands , teraz bardyiej spójny.Pola uprawne odzielone od farmy.
Naprawiono funkcjonalność nowych upraw.Jest teraz sens aby je produkować.Mamy więszy zakres żywieniowy.
-koniczyna jako zielona pasza.Cięta tylko przez sieczkarnie.
-lucerna tylko konwersja na trawę i siano. Cięta tylko przez kosiarki.
-proso na nasiona i na kiszonkę (na zielono cięte)
-orkisz dodany jako pasza dla zwierząt bez owiec
-żyto można dawać kurom świniom krowom i koniom.
-koniczynę dla owiec krów i koni.
-marchew dla krów i koni.
-buraki dla krów.
Naprawiono drobne błędy graficzne.
naprawiono 4 błędy w logu.
Silosy mają teraz prawidłowe nazwy.
Silosy paszowe ,magazyny przyjmują właściwą paszę.
Silosy korzeniowe działają poprawnie przyjmują rośliny korzeniowe i warzywa.
Dodano silos (stodołę) jako magazyn na trawę,koniczynę,siano,słomę chmiel,tytoń i zrębki drewna.Znajduje się na placu ze stajnią i owczarnią.
Naprawiono oborę, ustawiona prawidłowo.
Naprawiono animację zbioru warzyw kombajnami ,tekstury wyświetlają się prawidłowo.
Poprawiono wszystkie trigery wykazujące błędy.