Mapa z nowoczesnym polskim klimatem.

62 obszary
72 pola
2 farmy
3 miejsca na budowę gospodarstwa
2 punkty skupu
3 punkty wapna
3 stacje benzynowe
piekarnia
przędzalnia
biogazownia
mleczarnia
tartak
otwierane bramy i wrota
nowoczesne miasto Pavelowice