Mapa posiada :
Kupowane pola (ilość pól 18)
skup
garaż
reset maszyn
2 gospodarstwa
krowy
świnie
wąskie pola
piękny klimat
silos na kiszonkę za stodołą na gospo z krowami