Mod wykorzystuje standardowe małe silosy.

Version 1.0.3.0
1. Naprawiono efekty rury
2. Dodano Hotspot (można wyłączyć i włączyć z mapy).
3. Dodano trigger tipCol
4. Dodano asfalt jako teksturę podłoża.

Silosy zawierają:
paszę dla świń.
paszę dla koni.
paszę dla kur.
silos z nasionami
silos z nawozem.
silos z wapnem

Info:
ikony dla każdego silosu
efekty napełnienia
dostosowuje teren
usuwa roślinność
nie zmienia rodzaju gleby.
cena: 15.000
utrzymanie: 0