Stodoła z garażem, dla małych i średnich maszyn.
Cena: 40.000 €
Utrzymanie: 70 € za dzień